Dotacje dla kultury

Dotacje dla kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim realizuje projekt „Doposażenie narzędziem edukacji kulturalnej”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy na salę widowiskową w Rzepienniku Strzyżewskim. 

Projekt realizowany jest w ramach programu Infrastruktura domów kultury. 

Celem zadania jest optymalizacja warunków działalności w zakresie edukacji kulturalnej oraz podniesienie standardu wydarzeń kulturalnych w gminie Rzepiennik Strzyżewski. 

 

Drugim realizowanym projektem przez GOK jest „Przeniesienie pomnika ofiar faszyzmu na faktyczne miejsce tragicznych wydarzeń”. w ramach programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”. W ramach którego przeniesiony zostanie na nową lokalizację pomnik znajdujący się w Rzepienniku Suchym. 

Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.