Przyśpiewki Pogórzańskie w wykonaniu Rzepioków

Na zdjęciu zespół ,,Rzepioki” na występach w Sitnicy.

Prezentujemy teksty ośmiu tradycyjnych utworów, wszystkich tutejszą gwarą, więc i  zapisanych fonetycznie. Utwory te znalazły się na płycie ,Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca ,,Rzepioki” z Rzepiennika Suchego’.

Poniżej teksty dwóch ,,Chodzonych”,  a także:  Sztajer ,,A jescem nie tajcował”, Furtok (którego można posłuchać), Polka do boku ,,Kąpała się Kasia”, Polka uciekana ,,Dziopy”, Polka ,,Suwiec”, oraz Wolny ,,Pomaluśku grejcie”.

CHODZONY

Świyci ksiynżyc na niebie

Puś mnie dziywce dom siebie

Hej rumtaj rumtaj dana/2x

Pus mnie dziywce do siebie

 

Jakze jo cie wpuścić mom

Jo siyrota a tyś pon

Hej rumtaj rumtaj dana/2

Jo siyrota a tyś pon

 

Po cym ześ mie płoznała

Ześ mie panym nazwała

Hej rumtaj rumtaj dana/2x

Ześ mie panym nazwała

 

Poznałam cie pło młowie

Pło copecce na głowie

Hej rumtaj rumtaj dana/2x

Włole jo se być same

 

Zebyś ty mie wpuscała

To byś paniom łostała

Hej rumtaj rumtaj dana/2x

To byś paniom łostała

 

Nie kce takiegło pana

Włole jo se być sama

Hej rumtaj rumtaj dana/2x

Włole jo se być sama

 

CHODZONY

 

Pasła pastyrecka wołki u lasecka,

u lasecka ciemnego

Przyset do ni zając, chciał jyj wołki zająć

Ona mu ich nie dała

 

Nie dała nie dała, zająca przegnała

Zając musioł uciekać

Wołki wystrasone, posły w innom strone

Pastyrecka płakała

 

Nie płacz pastyreckło, wołki niedaleckło

Zającek ich pilnuje

Zającek pilnowoł płotem się radowoł

Pastyrecka się śmiała

 

SZTAJER „A jescem nie tajcowoł”

A jescem nie tajcowoł. dopiyro zacynom

A jus mi się pytajom z jakom to dziewcynom

 

A dziwujom się ludzie z kiym jo to tajcuje

A jakie to kołcyskło przy mnie płodskakuje

 

A skorołeś mnie Błoże za jakiesi zbytki

A dołeś mi dziewcyne jaki pieron brzydki

 

A tyś jest ładny chłopok ładnie ucesany

A jak tajcujes zy mnom zawsześ zasmarkany

 

A skorołeś mnie Błoże za takiesik cosi

A dołeś mi dziewcyne, krzywo głowe nosi

 

A wszystkie kłosy pełne to som płochylone

A które puste stojom som wypatycone

 

A nie będę się żyniuł, as mi minom lata

I as mi synek płowiy, łożyj ze sie tata

 

A nie bedzies się żyniuł as ci sto lot minie

A jak się bedzies kłochoł w ty samy pierzynie

 

FURTOK

Hej zagrejcie mi furtoka

niek se wezne panne z krzoka/2x

niek se wezne i wychulom

i do siebie płoprzytulom/2x

 

Dziadek z babkom żyli w zgłodzie

zbudowali dom na lodzie

lot się złomoł, lot się stopiół

dziadek z babkom się utopiół

 

Kiedy ide do kłościoła,

w kłościele som sami świynci

jak zacynom godać pociyż

to brakuje mi pamiynci

 

A młoj tata taki chytry,

co mnie wsadziuł miyndzy lytry

miyndzy lytry, miyndzy sceble

płowiedzioł mi sieć tu diable

 

Młoja babka niebłożycka

wsadziuła mnie do kłosycka

kozała zaciyrke chlipać

a jo włoloł dziywki scypać

 

Kiedy jo boł mały chłopiec

Wsadziłi mnie matuś za piec

Dawali mi masła, syra,

zebym ros na kawalyra

 

 

POLKA DO BOKU „KĄPAŁA SIĘ KASIA”

Kąpała się Kasia w morzu, tuj dana tuj dana

A konisie w pańskim zbożu,

tuj daj tuj daj tuj dana

Jak kąpała tak kąpała tuj dana tuj dana

O koniskach zapomniała tuj daj tuj daj tuj dana-

Stoi dziedzic na podwórzu,  tuj dana tuj dana

A konisie w pańskim zbożu,

tuj daj tuj daj tuj dana

Cóżeś Kasiu narobiła tuj dana tuj dana

Żeś konisie pogubiła tuj daj tuja daj tuj

 

POLKA UCIEKANA „DZIOPY

A wy dzioby co robicie, stale z nami się kłócicie

Jak my się wom łotwyrtniymy

Za innymi se pódziymy/2x

 

Pódziymy se do Sitnicy,

tam nom dadzom jajeśnicy

i głorzoły tys płostawium

płotym z nami się zabawiom

 

Ło zarciu ciongle myślicie

i w karcmie ło łokłowicie

my se innyk tys znajdziymy

i paniami se bedziymy

 

Wom płodnosom sie zapaski

bło jycie same frykaski

mama daje jajeśnice

wyglondocie jak maśnice

 

zeby lepi podchlybiała

toby jałoecke mała

sprzedałaby na jarmaku

i płopiuła se araku

 

Młoje dziywce nie lamentuj,

kup se laku zapiecyntuj

kup se laku za dwa cynty

bedzies miała spokój świynty

 

a jo takie dziywce lubie

co syrokie krzyze mo

a nie zaś takie fifidło

co mo dupe jak to sydło

 

Cyś ty Kaśka łoszalała, ześ kłoguta nie macała

Stoi kogut koło ściany,

trzy tygodnie nie macany/2x

Młoja Kaśka piegowato

I do tegło tys garbato, ino w koło pośtykuje

Zdaje sie jyj ze tajcuje/2x

 

Tyś skalony jest jak dzik, u nosa ci wisi śpik

Wsy po głowie ci lotajom,

kazdym włosym płorusajom

 

POLKA „Suwiec”

Zagrejcie mi muzykanty

Zagrejcie suwanego

Uciekajcie w kont dziecioki

Bło płokłopie którego

 

Zagrejcie mi muzykanty

Zagrejcie suwanego

Bło jo będę dzisiok chuloł

As do rana biołegło

 

Miałam, miałam jo chłopoka

Co utopił się w studni

Dziś żałobe pło nim nose

Ino podłoga dudni

 

Miała baba siedmiu synow

Jedyn sie jyj nie udoł

A jak płoset na zimnioki

To nojwiyncy naduboł

 

Zebym jo miol śtyry czeskie

Kupiuł bym kłonie łebskie

A ze ni mom ni szylonga

Starcy mi kłonik z dronga

 

Płosły  gynsi do pszenicy,

płoszy gynsi do żyta

Jo ci ich nie pilnowała,

błom na łonce chulała

 

A młoj tata wielgi majster,

jo tam se jus nie taki

Bło młoj tata robiół sita,

a jo robie przetaki

 

Miołem łojca bogatego,

doł mi kłota cornegło

I tyz kłożusek ze wsami,

cobym rusoł plecami

 

WOLNY „Płomaluśku grejcie”

Płomaluśku grejcie, błom się jus zmłordowoł

Bło się młoi Kasi, błocik rozsnorowoł

 

Płomaluśku z młojom, bło jom nuski błolom

Płomaluśku z lekka, byle nuski wlekła