Publikacje książkowe

 

  •  „Z dziejów Rzepiennika” Czesław Dutka:  I część „Księża Rzepienniccy” (2009), II część „Ks. Stanisław Krzemień” (2010) , III część „Rzepienniczanie” (2011), IV część „Kołkówka wieś biskupia” (2012)
  • „100 – lecie parafii w Olszynach pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża” Janina Rąpała (2010)
  • „Liberator z Olszyn” Andrzej Olejko (2011)
  • „Kościół parafialny w Rzepienniku Biskupim” Maria Kurzeja – wydanie drugie (2011)
  • „Na wygonie” prof. Augustyn Mika (2013)

  Wymienione publikacje można nabyć w:
  –  Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym
  –  klubie w Turzy
  –  kiosku Beaty Mikos w Rzepienniku Strzyżewskim