Obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim

Obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku BiskupimW Rzepienniku Biskupim powstało niezwykłe miejsce – obserwatorium astronomiczne, jakiego nie ma nigdzie indziej w Polsce. Zbudowane zostało przez prywatną osobę – dr  Bogdana Wszołka, astronoma z Rzepiennika Biskupiego, który z godną podziwu konsekwencją realizuje swoje młodzieńcze marzenie .

 

 

 

CZAR RZEPIENNICKIEGO NIEBA I LOKALIZACJA OBSERWATORIUM

To bardzo dobre warunki astro-klimatyczne Rzepiennika Biskupiego, zdecydowały o lokalizacji Obserwatorium dr-a Wszołka. Obserwatorium powstaje na wzgórzu, na wysokości 350 m n.p.m. Pośród lasów, w oddaleniu od domostw okolicznych wsi, gdzie zanieczyszczenie nocnego nieba światłem sztucznym jest nikłe – także dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu terenu i bogatej szacie roślinnej.

CEL

Celem jaki przyświeca temu bardzo ambitnemu przedsięwzięciu, wg słów samego pomysłodawcy i budowniczego Obserwatorium było ,,stworzenie ośrodka szerzenia kultury astronomicznej w społeczeństwie’’, dzięki czemu możliwe będzie także zapełnienie luki, ,,jaka będzie istnieć pomiędzy programowym nauczaniem elementów astronomii w szkole a wysoce specjalistycznymi studiami przedmiotu na uniwersytetach”.

W zamyśle jego twórcy Obserwatorium w Rzepienniku Biskupim może stać się także  wspaniałym miejscem dla „zielonych szkół”, ośrodkiem odbywania praktyk studentów astronomii, przeprowadzania seminariów i konkursów astronomicznych, organizowania obozów astronomicznych, uprawiania indywidualnej twórczości naukowej, prowadzenia działalności wydawniczej, czy przeprowadzania specjalistycznych obserwacji astronomicznych do celów naukowych.

TELESKOPY DLA RZEPIENNICKIEJ POLANY

Choć budowa obserwatorium finansowana jest ze środków własnych Rodziny Wszołków, przy wyposażeniu Obserwatorium w teleskopy z pomocą przyszły:

– Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, które podarowało rzepiennickiemu Obserwatorium zwierciadło teleskopowe o średnicy 51cm. Na jego bazie pan Michał Drahus, z własnych środków, montuje główny teleskop dla obserwatorium.

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie; od częstochowskiej WSP Obserwatorium otrzymało w części zbudowany teleskop o średnicy zwierciadła 25cm. Prace nad skompletowaniem optyki oraz nad montażem tego teleskopu są prowadzone z prywatnych środków Rodziny pana Wszołka.

– Obserwatorium Astronomiczne UJ, podarowało prawie kompletny teleskop o średnicy obiektywu 20cm.

Kiedy teleskopy zostaną już zamontowane pod kopułami, problemem do rozwiązania będzie ich właściwe wyposażenie – w nowoczesne detektory oraz elektroniczny system sterowania.

BUDOWA –  WŁASNYMI RĘKAMI. DO GWIAZD.

Budowę Obserwatorium dr Wszołek rozpoczął w 1998 roku ,,na najbardziej dzikiej polanie spośród swoich posiadłości, w miejscu odludnym i bez żadnego zabezpieczenia medialnego”, przy wsparciu swojej Żony – Magdaleny Wszołek i w oparciu o skromne rodzinne zasoby finansowe.

Do dnia dzisiejszego wybudowane zostały : budynek główny oraz dwie kopuły, które pomieszczą teleskopy.

Budowa obserwatorium posuwała się naprzód także dzięki zaangażowaniu w prace budowlane dzieci państwa Wszołków. Zarówno dwie córki jak i syn nie byli obojętni wobec astronomii i wakacyjną pomoc przy budowie uważali za wkład w ,,wielkie rodzinne dzieło”.

Dr Wszołek, dla którego budowanie to hobby, posiada doświadczenie niezbędne dla takiego przedsięwzięcia: kiedyś pracował w charakterze cieśli budowlanego w Muzeum Etnograficznym w Zubrzycy Górnej na Orawie.

To niezwykle ambitne przedsięwzięcie ułatwia także fakt, że ze względu na rzepiennickie pochodzenie dr Wszołek ma rozeznanie w fachowości tutejszych rzemieślników, z którymi umie się porozumieć i na których pomoc może liczyć.

Jak powiedział pan dr Wszołek: ,,Każde dzieło zakotwicza się jakoś w świecie ponadmaterialnym. Czuję, że duch Św. Jadwigi Królowej jest szczególnie przychylny naszemu przedsięwzięciu i dlatego obserwatorium będzie nosić Jej imię.”

 

Na stronach GOKu  zamieszona została audycja radiowa o rzepiennickim obserwatorium, do której posłuchania  zapraszamy. Wywiad z twórcą obserwatorium przeprowadził redaktor Stępień z Radia Kraków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1. Polana – widok na zbudowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.2. Widok na kopuły.

Zespół ,,e-rzepiennik”

 

Podstrona tworzona w ramach projektu „e-rzepiennik” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2011.