Zabytki

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski znajduje się  kilka interesujących i pięknych zabytków, świadczących o ciekawej i długiej, a czasem też tragicznej, historii wsi położonych na tym terenie.

Jednym z  zabytkowych obiektów jest dwór szlachecki z XVI w. rodów Szołayskich i Więckowskich.

Najliczniejszą grupę zabytkowych obiektów gminy stanowią kościoły.

Na terenie gminy warte zobaczenia są także cmentarze i miejsca pamięci ofiar ostatnich dwóch wojen światowych.

W gminie znajdują się także pomniki przyrody: dęby w Rzepienniku Suchym, Biskupim i Strzyżewskim (przy kościele parafialnym), jesion i wiąz w Rzepienniku Biskupim oraz lipa w Rzepienniku Strzyżewskim.

Zespół projektu ,,e-rzepiennik”.

Podstrona tworzona w ramach projektu „e-rzepiennik” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2011.