Minisłownik rzepiennickiej gwary

Ło tym jak się downi godało…

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami rzepiennickiej gwary:

bojczyć – plotkować

bez – przez

buk – gruby, solidny kij

chabazie – chwasty, zielsko

chabina – patyk

ciarach – śmieć

cnić się – tęsknić

cyganić – kłamać

czernice – jeżyny

darzki – szczęśliwy, pomyślny

dziadować się – robić coś wolno

frasować się – martwić się

hajcować się – palić się

hornosać się – rozrabiać

ino– tylko

jazgotać – dużo i głośno mówić

kilkać – platać

krzypać – kaszleć

labiydzić – narzekać

łupić się – wrzeszczeć

nachaptać – nagromadzić różnych dóbr

naszpanować – naciągnąć

niedarzki – lichy, nieszczęśliwy

paryja – głęboki wąwóz rzeczny

podać się do kogoś – być podobnym

przykrzyć się – nudzić się

pucówa – solidne lanie

sklamrzeć – narzekać, płakać

szkut – mały chłopiec

telepać – trząść

tyrpać – szarpać

wnetki – wkrótce, niedługo

zesmyknąć się – ześliznąć się

zygać – drażnić, zaczepiać

Hasła wybrano z pracy pt. „System fonetyczny i leksykalny gwary Pogórza w ujęciu socjolingwistycznym” autorstwa Renaty Kucharzyk.

Kto chciałby usłyszeć brzmienie rzepiennickiej gwary może posłuchać audycji radiowej, w której historia Izby Regionalnej ,,Zapiecek’‚ opowiadana jest właśnie naszą gwarą, zapoznać się z tekstami tradycyjnych przyśpiewek pogórza i posłuchać pieśni Furtok wykonywanej przez zespół Rzepioki.

Zespół ,,e-rzepiennik”

 

Podstrona tworzona w ramach projektu „e-rzepiennik” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2011.