Projekty zrealizowane

Nowy obrazRealizacja projektu pn. „Promocja obszaru gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez wydanie publikacji, materiałów promocyjnych dotyczących terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz zorganizowanie wieczoru autorskiego” poprzez:

I Wydanie publikacji:

Augustyn Mika, Na wygonie, Rzepiennik Strzyżewski 2013

Zbiór niemalże 50-ciu opowiadań, które w całości stanowią ciekawe spojrzenie na przedwojenny Rzepiennik z punktu widzenia nauki profesora dr hab. Augustyna Miki. Publikacja zawiera interesujące opisy ówczesnej rzepiennickiej przyrody, zwyczajów i obrzędów, zarówno rodzinnych, jak i dorocznych.

Czesław Dutka, Gmina Rzepiennik Strzyżewski. Przewodnik turystyczny, Rzepiennik Suchy 2014

Bogato ilustrowana publikacja z mnóstwem przydatnych notatek, wskazówek, zdjęć i ciekawostek stanowi ponad 150-ciostronicowy przewodnik po gminie Rzepiennik Strzyżewski. Zasadniczo składa się z trzech działów. Pierwszy („Wejdź na szlak”) oprowadza nas tutejszymi szlakami turystycznymi i napotkanymi na nich atrakcjami. Drugi („Nasze dziedzictwo”) przedstawia szczegółowo każdą z sześciu miejscowości w gminie, a trzeci („Spotkania z kulturą”) zachęca do skorzystania z oferty kulturalnej GOK. Na końcu przewodnika znajduje się garść przydatnych informacji dotyczących aktywnego wypoczynku, bazy noclegowej, usług i handlu oraz komunikacji publicznej.

Informatory tematyczne

Czesław Dutka, Kościółek św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim

Szczegółowy opis najstarszego i najcenniejszego rzepiennickiego zabytku zawierający wiadomości z zakresu architektury, wyposażenia wnętrza obiektu, a także wzmianki historyczne dotyczące dzieł zachowanych oraz utraconych. Wszystko okraszone fotografiami i komentarzem autora.

Czesław Dutka, Kościoły Olszyn, Rzepienników i Turzy od czasów najdawniejszych do chwili obecnej

Publikacja zbierająca w jednym miejscu wszystko, co wiadomo o kościołach w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Napisana zwięźle zawiera kompendium podstawowej wiedzy z dziedziny tutejszej sztuki sakralnej, wzbogacone o liczne ciekawostki i legendy.

Augustyn Mika, Paulina Wantuch, Bogactwo i różnorodność rzepiennickiej przyrody

Napisany pięknym, literackim językiem, zawiera opisy rzepiennickiej flory i fauny. Wzbogacony został zdjęciami zwierząt i roślin spotykanych w tutejszych lasach, na polach i w sadach oraz przydatnymi wskazówkami dotyczącymi ich pielęgnacji i zastosowania.

Bramy pamięci. Cmentarze i miejsca pamięci w gminie Rzepiennik Strzyżewski

Dla miłośników rodzimej historii opis 12 obiektów związanych z kultem i pamięcią o czasach odległych, choć niezapomnianych, rozsianych na mapie gminy Rzepiennik. Pojawiają się tu nie tylko ciekawostki historyczne, ale także praktyczne wskazówki dotyczące choćby rozmieszczenia cmentarzy w terenie.

Rzepiennik turystycznie

Zwięzła i bardzo praktyczna publikacja dotycząca wszystkich szlaków turystycznych biegnących przez teren gminy Rzepiennik, zawierająca również garść uwag o atrakcjach, jakie warto odwiedzić.

Dziedzictwo kulturowe gminy Rzepiennik Strzyżewski

Zagadnienie lokalnego dziedzictwa – zarówno tego materialnego, jak i niematerialnego – przedstawione w skondensowanej formie zawarte w tym informatorze stanowi niezwykle wartościowe źródło wiadomości o kulturze rzepienniczan i okolic, a wzbogacone o archiwalne fotografie przywołuje pamięć o dawnych zwyczajach i obrzędach.

Rzepiennickie krajobrazy

Zbiór najpiękniejszych zdjęć rzepiennickich krajobrazów z czterech pór roku zapisujący cały urok tutejszych dolin, potoków, lasów i pagórków.

Foldery informacyjne:

– Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Rzepoki”

– Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Turzanie”

– Orkiestra Dęta OSP w Rzepienniku Strzyżewskim

– Chór Marianus

– Izba Regionalna „Zapiecek”

– Plon, niesiemy plon…

– Kolędowanie

– Plastyka

– Świetlice

– Spotkania z teatrem

Pocztówki z serii 4 pory roku w Rzepienniku

II Zorganizowanie wieczoru autorskiego promującego książkę pt. Na wygonie

Po ukazaniu się książki Na wygonie, na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Biskupim zorganizowany został wieczór autorski prof. Augustyna Miki. Dla przybyłych gości przygotowany został poczęstunek (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka). Zaproszone zostały władze gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, zarząd PSR, kierownicy zespołów folklorystycznych i grup obrzędowych z terenu LGD, a także dawni znajomi, sąsiedzi oraz rodzina autora. Wieczór autorski cieszył się dużym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, interesujących się folklorem i zachowaniem dawnych obrzędów, które z pomocą profesora oraz starszych osób zostały przypomniane. Na spotkaniu promowano niniejszy projekt oraz pozostałe plany wydawnicze. Podczas wieczoru rozdawane były egzemplarze książki.

Wszystkie publikacje są bezpłatne i ogólnodostępne na terenie gminy i LGD, w GOK w Rzepienniku Suchym i Punkcie Informacji Turystycznej, w bibliotekach, szkołach i świetlicach wiejskich na terenie gminy, w urzędzie gminy, w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej i w jego filii w Kołkówce, w okolicznych Gok-ach i PSR w Tuchowie.

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Organizacja pleneru rzeźbiarskiego oraz utworzenie astronomicznego szlaku turystycznego w gminie Rzepiennik Strzyżewski

I Rzepiennicki Plener Rzeźbiarski, który trwał od 4 do 18 kwietnia, zorganizowany został w ramach projektu „Organizacja pleneru rzeźbiarskiego oraz utworzenie astronomicznego szlaku turystycznego w gminie Rzepiennik Strzyżewski” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

W czasie pleneru 8 rzeźbiarzy z różnych stron Polski (Edmund Szpanowski z Sierpca,Mieczysław Wojtkowski z Olsztyna-Dajtka, Zenon Konon z Konina, Jan Lewicki z Młynar, Franciszek Piecha z Dębieńska, Zenon Stańko z Rybnika, Marek Romanowski z miejscowości Chodel , Franciszek Pytel z miejscowości Dzięcioły Bliższe, Komisarz pleneru: śp. Kazimierz Karwat z Tuchowa) stworzyło rzeźby przedstawiające mitologiczne bóstwa planet. Rzeźby już w maju ustawione zostały w poszczególnych miejscowościach naszej gminy tworząc szlak – ścieżkę edukacyjno-turystyczną „Rzepiennicka droga do gwiazd”.

Rzeźby rozmieszczone zostały na terenie całej gminy, wg zasady od najbliżej do najdalej położonej planety, w linii prostej, od słońca, przyjmując, że słońcem jest rzepiennickie obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim. Turystyczny szlak astronomiczny „rzepiennicka droga do gwiazd” poprowadzony został od najbliżej położonej rzeźby Merkurego najkrótszą trasą od planety do planety, by zakończyć wędrówkę w obserwatorium podglądaniem najpiękniejszego nieba w Rzepienniku Biskupim.

Każda rzeźba wyposażona jest w tablicę informacyjną. W ramach projektu wydano również bezpłatny folder promocyjny „Rzepiennicka Droga do gwiazd”.

Szlak został otwarty 21 czerwca godzinie 12:51 br. i stanowi kolejną rzepiennicką atrakcję

Na wydarzenie składało się uroczyste przecięcie wstęgi w centrum Rzepiennika Strzyżewskiego, którego dokonał wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski mgr inż. Kazimierz Fudala, dr Bogdan Wszołek oraz dyrektor GOK – Halina Hołda, po którym na sali widowiskowej w Rzepienniku Biskupim odbyła się konferencja naukowa. Po południu, już po zwiedzeniu szlaku, uroczystości przybrały już mniej oficjalny charakter. W centrum rzepiennickiego układu słonecznego, którym jest obserwatorium astronomiczne wspomnianego wcześniej astronoma Bogdana Wszołka, licznie zgromadzeni mieszkańcy i turyści mogli zwiedzić obiekty obserwatorium, wysłuchać historii jego budowy, obserwować pracę radioteleskopu i posłuchać dźwięków z kosmosu. Zmęczeni wrażeniami odpoczywali i integrowali się przy ognisku.

Konserwator – projekt aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (lata 2011- 2014)

Program Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie cieszy się ogromną popularnością. Dzięki uczestnictwu w programie instytucja co roku ma możliwość zatrudnienia na okres 5-6 miesięcy nowych pracowników na różne stanowiska, w tym staże. Osoby nabywają doświadczenie i wiedzę, pozwalającą na dalsze zatrudnienie na podobnych stanowiskach.

stopka - kolor pionowa

Zakup instrumentów muzycznych (realizacja 2013r.)

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury kultury – priorytet 3 -Infrastruktura domów kultury. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tys. zł. możliwy był zakup nowych, wysokiej jakości instrumentów muzycznych: sakshornu, waltorni, klarnetów, trąbki, puzonu i saksofonu. Nowe 8 instrumentów służy młodzieży uczącej się gry.

mkidn_01_cmyk

Zakup sprzętu nagłośnieniowego – projekt realizowany w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013 (realizacja w 2013r.)

W ramach projektu zakupiony został nowy, wysokiej jakości sprzęt w skład którego wchodzą: kolumny aktywne dolne i górne, equalizer, case rack, rozdzielnia prądowa, mikser, mikrofony nagłowne i krawatowe. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe było zorganizowanie w okresie letnim dużych imprez na technicznie wysokim poziomie. Osiągnięto zakładany cel: podniesienie jakości i atrakcyjności wydarzeń kulturalnych . Kwota dofinansowania z EFRROW – 25 tys. zł.

Nowy obraz (12)

 

Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Suchym – projekt realizowany w ramach PROW Odnowa i Rozwój Wsi (realizacja 2011-2013r.)

Projekt pozwolił na dostosowanie budynku i remoncie przylegającej plomby do działalności kulturalnej. Dzięki temu instytucja zyskała nowe pomieszczenia i przestrzeń.

Równać Szanse 2011

Projekt ,,e-rzepiennik”.

W kwietniu 2012 r. piętnastoosobowa  grupa młodzieży biorąca udział w projekcie zakończyła trwające od lutego prace w terenie, podczas których zbierała materiały na stronę internetową. Zakończyło się również szkolenie komputerowe mające na celu zaznajomić młodzież z podstawami pracy z programem graficznym i językiem HTML.

Do września 2012r. uczestnicy pracować będą nad zebranymi materiałami, opracują teksty dotyczące różnych zagadnień z życia gminy, a następnie pod okiem opiekunów sukcesywnie tworzyć będą naszą stronę oraz prowadzić swój niezależny blog.  Zapraszamy do odwiedzin strony  www.rzepiennik.info, gdzie już  zobaczyć można  efekty pracy młodzieży, a także zachęcamy do zaglądania na blog i 🙂 polubienia nas na stronie na Facebooku.

Poniższe podstrony zostały opracowane i dodane do strony GOKu przez uczestników projektu ,,e-rzepiennik”

,,e-rzepiennik”: o nas

O gminie

O herbie gminy Rzepiennik Strzyżewski

Kalendarz wydarzeń cyklicznych gminy Rzepiennik Strzyżewski

Zabytki gminy (strona w opracowaniu)

Zabytkowe kościoły gminy Rzepiennik Strzyżewski na mapie

Gmina Rzepiennik Strzyżewski na mapie

Trasy rowerowe

Regionalne czasopisma

Na blogu (rzepiennik.nablogu.pl) można zobaczyć kim są uczestnicy projektu ,,e-rzepiennik” (zakładka ,,O nas”) poczytać o muzyce,  kwestiach technicznych (Strona techniczna;-) ), a także wielu innych tematach interesujących autorów bloga (zakładka To lubię…), a na koniec można zaglądnąć do zakładki Humorrr i troszkę się pośmiać.

Zapraszamy.

Projekt dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolność w ramach projektu Równać Szanse. Podstrona tworzona w ramach projektu „e-rzepiennik” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2011.

Projekt ,Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy ,,Zygzak” w Rzepienniku Suchym w nowe meble’

W czerwcu 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu ,Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy ,,Zygzak” w Rzepienniku Suchym w nowe meble’.
Zakupiono 40 stołów, 200 krzeseł oraz 6 sof. Uruchomiony został punkt informacji turystycznej. Projekt dofinansowany został ze środków UE w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013″, Oś 4 ,,Leader”, działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Nowy obraz (12)

Kuźnia Talentów Muzycznych

 Warto inwestować w siebie i rozwijać się w każdym okresie swojego życia – to właściwa droga do poprawy jakości naszego życia.

GOK, w okresie od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r., realizował projekt „Kuźnia talentów muzycznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX działanie 9.5.

W ramach projektu 15 osób w wieku 7 – 64 lata z terenu gminy uczęszczało na zajęcia muzyczne i doskonaliło swoje umiejętności gry na skrzypcach, akordeonie i klarnecie.

Czytaj więcej o projekcie tutaj na naszym blogu.

Świetlica Naszą Szansą

W ramach projektu 30 osób w wieku 24-64 lata – mieszkańców Rzepiennika Suchego wzięło udział w II cyklach zajęć gastronomiczno-komputerowo-sportowych.

To drugi projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim w okresie od 1 października 2010r. do 31 marca 2011r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII działanie 7.3

Projekt ,,Moja Ojczyzna”

W ramach Równać szanse 2010:  Projekt ,,Moja Ojczyzna’ był realizowany w okresie od stycznia do czerwca 2010 przez Gminny Ośrodek Kultury wraz z młodzieżą w Rzepienniku Suchym.Projekt „Moja Ojczyzna” finansowany był przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, a zarządzany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

 

PONADTO

Gminny Ośrodek Kultury od kilku lat współpracuje z organizacjami i grupami nieformalnymi z terenu gminy, czego efektem są wspólne projekty, które instytucja rozlicza lub pomaga w ich realizacji. Efektem współpracy są projekty z programu EFRWP Razem Możemy Więcej realizowanego przez Radę Sołecką w Olszynach i Rzepienniku Suchym, Pożyteczne Wakacje i Ferie realizowane przez świetlice wiejskie.