Dożynki w Olszynach

Dożynki w Olszynach

Dożynki wiejskie za nami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby ten szczególny dla rolników dzień był tak uroczyście obchodzony.
Dziękujemy:
Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Nawalańcowi za poświęcenie wieńca i uroczystą mszę św.
Panu Dyrektorowi szkoły Stanisławowi Koziołowi za współorganizację i wszelką pomoc.
Klubowi sportowemu LKS Olszyny za możliwość przeprowadzenia imprezy na stadionie sportowym.
Naszym olszyńskim strażakom, na których zawsze możemy liczyć, którzy pilnują porządku na wszystkich imprezach przez nas organizowanych.
Pani Halinie Walaszek za opiekę medyczną podczas imprezy.
Piekarni w Rzepienniku Strzyżewskim za piękny chleb dożynkowy.
Starostom, grupie wieńcowej wraz z orkiestrą, za udział w obrzędzie i koncert dla publiczności.
Paniom ze Stowarzyszenia My Kobiety, które w ramach projektu „Przepiórki w płatkach róży” dofinansowanego z ‪#‎Funduszinicjatywobywatelskich‬‪#‎małopolski‬ przygotowały tradycyjne posiłki, oraz własnoręcznie wykonały wieniec dożynkowy.
Wszystkim mieszkańcom i gościom przybyłym na imprezę.

Wójt Gminy Marek Karaś
Stowarzyszenie My Kobiety
Sołtys Olszyn Teofil Bąk
GOK w Rzepienniku Strzyżewskim

 

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.